Call for proposals KWP Stedelijke Arbeidsmarkt (KWP-SA)

Wat?
De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt (verder: KWP-SA) voert
praktijkgericht onderzoek uit voor de gemeente Rotterdam. Dit jaar bestaat de KWP-SA precies vijf jaar. Een van de activiteiten in het jubileumjaar is de
openstelling van een aanvraag tot onderzoeksfinanciering voor
kennisinstellingen en onderzoekers uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Het
beschikbare budget voor deze call bedraagt drie keer 15.000 euro (exclusief
btw) en is bedoeld om onderzoeksvragen te beantwoorden die direct
voortbouwen op het werkplan 2021 en de onderliggende kennisvragen van de KWP-SA (zie hiervoor de website https://kwp-stedelijkearbeidsmarkt.nl).

Hoe?
Geïnteresseerde partijen kunnen een kort onderzoeksplan (maximaal drie A4 en voor maximaal 15.000 euro per aanvraag) indienen. Ideeën kunnen
worden ingediend tot uiterlijk 1 september van dit jaar en de voorstellen
worden beoordeeld door de leden van de KWP-SA en de gemeente
Rotterdam. Ieder voorstel bevat in ieder geval een heldere vraagstelling,
onderzoeksaanpak, begroting en een beoogde doorlooptijd.

Verder?
Bij vragen kan contact worden opgenomen met Maarten van Kooij, gemeente Rotterdam (mr.vankooij@rotterdam.nl) of Fabian Dekker, lid KWP-SA (dekker@seor.eur.nl)

Van onderwijs naar beroep?

Seminar door de Rotterdamse Kenniswerkplaats Stedelijke Economie in samenwerking met KWP Rotterdams Talent

De aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Digitalisering, robotisering en globalisering van de economie hebben naar verwachting belangrijke gevolgen voor de vraag naar arbeid, zowel wat betreft de aard als het niveau van functies. De Kenniswerkplaats Stedelijke Economie organiseert op 30 november een seminar over de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, in samenwerking met de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. Doel van dit seminar is om kennis uit te wisselen en met betrokkenen ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen over de verbetering van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam en de regio Rijnmond.

Dit seminar is bedoeld voor professionals uit het onderwijsveld, gemeenten, werkgevers en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt, dus aanmelden is vereist via info@kwp-stedelijkearbeidsmarkt.nl of contact.

Datum: 30 november 2017
Tijd: 14:00 – 17:00
Locatie: ROC Zadkine, locatie Hofplein

Klik hier voor de uitnodiging met het volledige programma

 

Middellange-termijneffecten en werkzame componenten van WerkLoontk

In dit onderzoek zijn middellange-termijn schattingen gemaakt van de effecten van de Rotterdamse re-integratiemaatregel WerkLoont op uitkeringsgebruik en arbeidsparticipatie. Dit is een vervolg op een eerder onderzoek dat was gebaseerd op een experiment waarin een groep deelnemers aan WerkLoont is vergeleken met een controlegroep die alleen basisdienstverlening kreeg. Toen konden beide groepen over een jaar worden gevolgd. In het huidige onderzoek kon dit worden uitgebreid tot drie jaar.

Lees “Middellange-termijneffecten en werkzame componenten van WerkLoontk” verder

Seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’

De economische structuur in de regio Rijnmond gaat veranderen door verschuivingen in de vraag naar goederen en diensten en door technologische veranderingen. Aan te nemen is dat dit belangrijke gevolgen heeft voor de vraag naar arbeid, zowel wat betreft de aard als het niveau van functies. Voor de welvaart in de regio is het van belang dat het aanbod van arbeid zich zodanig ontwikkelt dat ook in de toekomst aan de vraag naar arbeid kan worden voldaan.

Vanuit de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt wordt over deze thematiek op 30 januari het seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’ georganiseerd. 

Lees “Seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’” verder