Call for proposals KWP Stedelijke Arbeidsmarkt (KWP-SA)

Wat?
De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt (verder: KWP-SA) voert
praktijkgericht onderzoek uit voor de gemeente Rotterdam. Dit jaar bestaat de KWP-SA precies vijf jaar. Een van de activiteiten in het jubileumjaar is de
openstelling van een aanvraag tot onderzoeksfinanciering voor
kennisinstellingen en onderzoekers uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Het
beschikbare budget voor deze call bedraagt drie keer 15.000 euro (exclusief
btw) en is bedoeld om onderzoeksvragen te beantwoorden die direct
voortbouwen op het werkplan 2021 en de onderliggende kennisvragen van de KWP-SA (zie hiervoor de website https://kwp-stedelijkearbeidsmarkt.nl).

Hoe?
Geïnteresseerde partijen kunnen een kort onderzoeksplan (maximaal drie A4 en voor maximaal 15.000 euro per aanvraag) indienen. Ideeën kunnen
worden ingediend tot uiterlijk 1 september van dit jaar en de voorstellen
worden beoordeeld door de leden van de KWP-SA en de gemeente
Rotterdam. Ieder voorstel bevat in ieder geval een heldere vraagstelling,
onderzoeksaanpak, begroting en een beoogde doorlooptijd.

Verder?
Bij vragen kan contact worden opgenomen met Maarten van Kooij, gemeente Rotterdam (mr.vankooij@rotterdam.nl) of Fabian Dekker, lid KWP-SA (dekker@seor.eur.nl)