Welkom bij de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt

De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Doel ervan is wetenschappelijke kennis te benutten voor het beantwoorden van kennisvragen bij de gemeente om zo tot beter beleid te komen. Dit wordt in de eerste plaats gedaan door bestaande kennis te inventariseren en beschikbaar te maken.  Daartoe worden bijvoorbeeld seminars georganiseerd en literatuurstudies gedaan. Maar in het kader van de Kenniswerkplaats wordt ook nieuw onderzoek geëntameerd.

Seminar ‘Inclusieve arbeidsmarkt’

Tijdens ons seminar op 12 juni 2018 werd getracht vanuit verschillende perspectieven en disciplines een antwoord te formuleren op de vraag:

Is er in de toekomst werk voor iedere Rotterdammer, of zullen er groepen naast het net blijven vissen?

Na de optimistische, doch kritische opening van Marlin Huygens (directeur uitvoering Werk & Inkomen) gaf O&BI-onderzoeker en lector Paul van der Aa op basis van de laatste arbeidsmarktanalyse een inzicht in wat de trends momenteel zijn. Met name flexibilisering en technologische ontwikkelingen zullen er voor zorgen dat niet alleen de laagopgeleiden, maar ook het middenniveau een groot risico loopt om aan de kant te komen staan. Door dit gegeven staat de gemeente voor meerdere beleidsuitdagingen, waarover de ambtenaren in gesprek gingen met wetenschappers van de Erasmus Universiteit.

Ruben Houweling (jurist) gaf aan dat de gemeente juridisch gezien niet veel kan sturen op flexibilisering, daar het meestal Europese wetgeving betreft. Wel kan de gemeente het signaal afgeven aan hogere overheidsorganen. Bestuurskundige Menno Fenger focuste zich op de werkzoekende aan de onderkant van de arbeidsmarkt: zij schatten hun kansen nog geringer in dan deze al zijn, waardoor deze groep in een negatieve spiraal terecht komt. Hoe kunnen beleidsambtenaren hierop inspelen? In het gesprek tussen de wetenschappers en ambtenaren werden mogelijkheden besproken als meer investeren in ontwikkelen & vaardigheden, eerder in de onderwijscarrière beginnen aan arbeidsmarktvoorlichting en denken in andere vormen van kapitaal dan inkomen. Achteraf konden de bezoekers napraten tijdens een borrel op de campus van de Erasmus Universiteit.

Wil jij bij het volgende seminar van de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt zijn? Stuur dan een mailtje om je aan te melden naar info@kwp-stedelijkearbeidsmarkt.nl