Welkom bij de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt

De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Doel ervan is wetenschappelijke kennis te benutten voor het beantwoorden van kennisvragen bij de gemeente om zo tot beter beleid te komen. Dit wordt in de eerste plaats gedaan door bestaande kennis te inventariseren en beschikbaar te maken.  Daartoe worden bijvoorbeeld seminars georganiseerd en literatuurstudies gedaan. Maar in het kader van de Kenniswerkplaats wordt ook nieuw onderzoek geëntameerd.