Seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’

De economische structuur in de regio Rijnmond gaat veranderen door verschuivingen in de vraag naar goederen en diensten en door technologische veranderingen. Aan te nemen is dat dit belangrijke gevolgen heeft voor de vraag naar arbeid, zowel wat betreft de aard als het niveau van functies. Voor de welvaart in de regio is het van belang dat het aanbod van arbeid zich zodanig ontwikkelt dat ook in de toekomst aan de vraag naar arbeid kan worden voldaan.

Vanuit de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt wordt over deze thematiek op 30 januari het seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’ georganiseerd. 

In het seminar staat de volgende vraag centraal:

Wat is de invloed van economische en technologische ontwikkelingen op de vraag naar arbeid?

Tijdens het seminar gaan diverse deskundigen in op economische en technologische ontwikkelingen en de invloed hiervan op de arbeidsmarkt. Aaneensluitend vindt een paneldiscussie plaats, waar ook u kunt meediscussiëren over deze thematiek.

De volgende sprekers verzorgen een presentatie:

  • Andries de Grip,  hoofd van ROA en hoogleraar Economie aan de Universiteit Maastricht
  • Fabian Dekker, arbeidssocioloog en als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling Rabobank en voormalig directeur SEO
  • Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group
  • Romke van der Veen, hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter  van de SER verkenning ‘Mens en Technologie’

Programma

Het seminar is een initiatief van de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt en vindt plaats op maandag 30 januari 2017, vanaf 13:00 uur, in de Rotterdam Science Tower.

13:00 uur    Inloop

13:30 uur    Introductie- Jaap de Koning

13:40 uur    Dynamiek in de vraag op de arbeidsmarkt- Andries de Grip

14:10 uur    Werken en leren in een nieuwe tijd- Fabian Dekker

14:40 uur    Pauze

15:00 uur    Aanpassingsvermogen van het onderwijsaanbod- Barbara                            Baarsma

15:30 uur   Gevolgen van de robotisering voor de Rotterdamse                                         arbeidsmarkt- Geert-Jan Waasdorp

16:00 uur    Beleidsimplicaties voor de gemeente Rotterdam-                                           forumdiscussie geleid door Romke van der Veen

17:00 uur    Afsluiting en borrel

Locatie

SEOR
Rotterdam Science Tower
Marconistraat 16, 11e verdieping
3029 AK Rotterdam

U bent van harte welkom deel te nemen aan dit seminar. Aanmelden is geheel gratis en kan gemakkelijk via onderstaand formulier.

We hopen u op 30 januari te zien!