5 jaar Tegenprestatie- Conferentie door de gemeente Rotterdam op 19 januari

De veelbesproken Rotterdamse aanpak Tegenprestatie bestaat vijf jaar. Donderdag 19 januari staat Huis van de Wijk ‘De Nieuwe Banier’ in het teken van ‘de zin en onzin van de Rotterdamse Tegenprestatie’.

Het leveren van een tegenprestatie voor de uitkering is in het sociale domein een heikel onderwerp. Voorstanders en tegenstanders zijn uitgesproken. Maar wat houdt de tegenprestatie feitelijk in en wat zijn de voor- en nadelen?

Rotterdam is ervaringsdeskundige: eind dit jaar zijn er met 10.000 werkzoekenden afspraken gemaakt over een tegenprestatie. Wat zijn de ervaringen en wat leert het werkzoekende Rotterdammers op? Maar ook, wat betekent de tegenprestatie voor de stad en voor de Rotterdamse organisaties en wijken?

Tijdens de conferentie ‘de zin en onzin van de Rotterdamse Tegenprestatie’ op 19 januari delen diverse sprekers hun visie op de tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. Ruimte voor de dialoog is er genoeg: tijdens de rondetafelgesprekken horen we graag uw mening.

De gemeente Rotterdam nodigt u van harte uit voor deze conferentie. Bent u er ook bij? Klik hier voor meer informatie over o.a. het programma, of meld u direct aan.