Welkom bij de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt

De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Doel ervan is wetenschappelijke kennis te benutten voor het beantwoorden van kennisvragen bij de gemeente om zo tot beter beleid te komen. Dit wordt in de eerste plaats gedaan door bestaande kennis te inventariseren en beschikbaar te maken.  Daartoe worden bijvoorbeeld seminars georganiseerd en literatuurstudies gedaan. Maar in het kader van de Kenniswerkplaats wordt ook nieuw onderzoek geëntameerd.

Nieuws

Seminar door de Rotterdamse Kenniswerkplaats Stedelijke Economie in samenwerking met KWP Rotterdams Talent

De aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Doel van dit seminar is om kennis uit te wisselen en met betrokkenen ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen over de verbetering van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam en de regio Rijnmond.

Dit seminar is bedoeld voor professionals uit het onderwijsveld, gemeenten, werkgevers en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt, dus aanmelden is vereist via info@kwp-stedelijkearbeidsmarkt.nl of contact.

Datum: 30 november 2017
Tijd: 14:00 – 17:00
Locatie: ROC Zadkine, locatie Hofplein

Klik hier voor de uitnodiging met het volledige programma