Welkom bij de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt

De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Doel ervan is wetenschappelijke kennis te benutten voor het beantwoorden van kennisvragen bij de gemeente om zo tot beter beleid te komen. Dit wordt in de eerste plaats gedaan door bestaande kennis te inventariseren en beschikbaar te maken.  Daartoe worden bijvoorbeeld seminars georganiseerd en literatuurstudies gedaan. Maar in het kader van de Kenniswerkplaats wordt ook nieuw onderzoek geëntameerd.

Nieuws

30 Januari heeft het seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’ plaatsgevonden. Het was een geslaagde middag! Hartelijk dank voor zij die aanwezig konden zijn, en bedankt Andries de Grip, Fabian Dekker, Barbara Baarsma, Geert-Jan Waasdorp en Romke van der Veen voor de inspirerende presentaties en discussies. Het is door jullie allen dat wij die middag op een plezierige manier kennis met elkaar konden delen.

Dit was het eerste seminar van de KWP Stedelijke Arbeidsmarkt georganiseerd door SEOR. Met plezier zouden wij ook opvolgende seminars willen organiseren.

Projecten

WerkLoont is de belangrijkste re-integratiemaatregel van de gemeente Rotterdam. Uit een eerder experiment met een controlegroep is gebleken dat deze maatregel op korte termijn het gebruik van bijstandsuitkeringen vermindert en de kans op betaald werk vergroot.

In dit onderzoek zijn middellange-termijn schattingen gemaakt van de effecten van de Rotterdamse re-integratiemaatregel WerkLoont op uitkeringsgebruik en arbeidsparticipatie.

Lees meer over dit project.