Publicaties

Technologie en arbeidsmarkt: een beknopte inventarisatie van de literatuur

Dit paper bevat een beknopt overzicht van de literatuur over de gevolgen van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het is voor een deel aanvullend op het seminar ‘Technologie, economische herstructurering en stedelijke arbeidsmarkt’ (januari 2017). Verder is een uitgebreidere literatuurlijst opgenomen.
Door: Jaap de Koning en Martine de Rooij – van Leeuwen

Publicatie literatuurstudie Technologie & Arbeidsmarkt

WerkLoont Rapport

Het onderzoek is een coproductie van SEOR en de Faculteit der Sociale Wetenschappen (beide onderdeel van de Erasmus Universiteit) in het kader van de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt waarin beide samenwerken met de gemeente Rotterdam.
Door: Jaap de Koning, Paul de Hek, Elisa de Vleeschouwer (SEOR), Menno Fenger en Lieske van der Torre (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Rapport WerkLoont SEOR

Kennisagenda

Voor de totstandkoming van de kennisagenda hebben de auteurs literatuur bestudeerd en gesprekken gevoerd met experts van zowel binnen als buiten de gemeente Rotterdam. Aan de hand hiervan zijn verschillende kennisvragen opgesteld, aan de hand van een vijftal thema’s.

Download de kennisagenda hier