Publicaties

WerkLoont Rapport

Het onderzoek is een coproductie van SEOR en de Faculteit der Sociale Wetenschappen (beide onderdeel van de Erasmus Universiteit) in het kader van de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt waarin beide samenwerken met de gemeente Rotterdam.

Rapport WerkLoont SEOR

Kennisagenda

Voor de totstandkoming van de kennisagenda hebben de auteurs literatuur bestudeerd en gesprekken gevoerd met experts van zowel binnen als buiten de gemeente Rotterdam. Aan de hand hiervan zijn verschillende kennisvragen opgesteld, aan de hand van een vijftal thema’s.

Download de kennisagenda hier